Наша місія - об'єднувати людей та їхні ініціативидля налагодження міцних дружніх зв'язків,
поліпшення взаємин та побудови гармонійного громадянського суспільства.

Ми зосередили свою увагу на наступних напрямках

culture-n-spirituality_color

Культура та духовність

 • Сприяння розвитку культури, у тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення до культурних та духовних цінностей.
 • Пошук, підбір і розвиток талановитих людей, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей.
 • Організація та проведення конкурсів, концертів, фестивалів, конференцій  та інших видів дозвілля.
 • Надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури.
 • Розвиток та просування міжрегіональних та міжнародних програм культурного обміну.
Science-n-education_color

Наука та освіта

 • Це сприяння розвитку науки та освіти, реалізації інноваційних науково-просвітницьких програм, участь у наданні допомоги учням, студентам,  вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам у сфері науки та освіти.
 • Розвиток та просування міжрегіональних та міжнародних освітніх програм обміну.
personal-n-professional_color

Особистий та професійний розвиток

 • Це надання впевненості в собі і в завтрашньому дні, розвиток успішності в громадській діяльності, бізнесі, роботі, сім'ї, особистому житті через розроблені програми тренінгів, майстер-класів, лекцій та участь у конференціях.
 • Деякі програми направлені на діючих керівників і фахівців компаній, які підвищують свою компетентність, розвивають професійні, управлінські та лідерські якості.
 • Акцент робиться не стільки на передачу інформації, скільки на набуття учасниками особистого досвіду і формування практичних навичок.

 health-n-sports_color

Здоров’я та спорт

 • Сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту та туризму, впровадження пріоритетів здорового способу життя через організацію та проведення масових спортивних заходів, змагань, тренувальних зборів та організацію активного відпочинку дорослих та дітей.
socialization-n-support_color

Соціалізація та підтримка

 

 • Це наше сприяння соціальній реабілітації та надання допомоги малозабезпеченим, безробітнім, інвалідам, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, людям похилого віку, багатодітним та неповним сім'ям, опікунам та піклувальникам, сім'ям з прийомними та усиновленими дітьми, біженцям, переселенцям та іншим особам, які потребують спеціальної соціальної підтримки та піклування.
protection-n-freedoms_color

Захист прав і свобод людини, розвиток громадянської свідомості

 • Це сприяння забезпеченню реальності прав і свобод людини та громадянина, в тому числі гендерної рівності, встановлення гарантій рівності громадян перед законом.
 • Просування ідей встановлення рівних можливостей для гармонійного розвитку людини, забезпечення справедливості, гарантування належної якості життя незалежно від статі, віросповідання, етнічної належності, регіону проживання.
 • Сприяння об’єднанню чуючих та нечуючих людей, побудови стійких відносин між ними як в рамках свого співтовариства по всій Україні, так і на міжнародному рівні.
 • Ми хочемо допомогти захистити інтереси людей з вадами слуху, виховати в суспільстві коректне і доброзичливе ставлення до нечуючих і слабочуючих людей та просувати жестову мову.
 • Також ми будемо сприяти   підвищенню рівня громадянської свідомості та викоріненню споживацького ставлення до життя з боку людей з інвалідністю, відродженню в них здатності не тільки до самопомочі, а і до безкорисливої допомоги іншим людям.